ngủ mơ thấy ở mỹ

Ý nghĩa đằng sau giấc mơ mình ở nước Mỹ là gì ?

c

Nếu bạn đến từ Mỹ và giấc mơ về đất nước Mỹ xuất hiện trong giấc mơ của bạn tượng