nằm mơ thấy chim sao

Mơ thấy Chim Sáo có ý nghĩa gì điềm tốt hay điềm xấu ?

c

đang thiếu động lực. Giấc mơ nói rằng bạn không được sử dụng đầy đủ khả năng tiềm năng của